dairesel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Daire ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Daire biçiminde olan, dairevi


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ire-sel