daire kesmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dairenin iki yarı çapı ile aralarındaki yayın çevrelediği alan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,geometri, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ire kes-me-si