daire ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça dāʾire

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "daire kesmesi" "daire parçası" "dubleks daire" "fasit daire" "uçan daire" "yarım daire" "arz dairesi" "askerlik dairesi" "enlem dairesi" "hareket dairesi" "harp dairesi" "istihbarat dairesi" "kalorifer dairesi" "kaza dairesi" "kazan dairesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ire