daim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürekli, sonsuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dāʾim

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Daima. "(Her vakit, sürekli olarak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "devridaim" "her daim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-im