dahletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sataşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça daḫl + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışmak, burnunu sokmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dah-let-mek