daha iyisi can sağlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bulunabileceklerin en iyisi oldu` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ha i-yi-si can sağ-lı-ğı