dadı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlerde çocuğa bakan kimse, daye

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dādū


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-dı