dağlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ-la-ya-bil-mek