dağlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlık bölge halkından olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağa ait.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba saba, görgüsüz.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlanmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "karadağlı" "yüreği dağlı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ-lı