dağdan inme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağ adamı. "(kaba saba, görgüsüz kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ-dan in-me