ne demek?

Dağ şartlarına ve iklimine göre yetiştirilen (bitki)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

dağ-cıl