dağarcığı yüklü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisi çok olan, bilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğar-cı-ğı yük-lü