dağ isketesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fanta. "(Mavimsi yeşil renkli bir tür baştankara)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ is-ke-te-si