dağ dalak otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksekliği 5-10 santimetre olan, yere yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir tür dalak otu "(Teucrium montana)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ da-lak otu