dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ ba-şı-na kış ge-lir in-sa-nın ba-şı-na iş ge-lir