dağ çayırı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ ça-yı-rı