dağıtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağıtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağıtmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğı-ta-bil-mek