dağıtım bürosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağıtım işinin yapıldığı büro

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğı-tım bü-ro-su