dağınık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geniş bir alana yayılmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeni bozuk, düzensiz, karışık, gayrimuntazam

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Hoş görünmeyen, uyumsuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşüncelerini toparlayamayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dağınık gözenek" "dağınık ışık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğı-nık