dağılım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağılarak birbirinden ayrılma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Paylaşım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilimi"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

İlişkili birleşik kelimeler; "gelir dağılımı" "yaş dağılımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğı-lım