dağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Küçükken dağ resmi çizmeyi çok severdim."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük üzüntü, acı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dağ adamı" "dağ alası" "dağ anası" "dağ armudu" "dağ aslanı" "dağ ayısı" "dağbaşı" "dağ başı" "dağ bayır" "dağ bilimi" "dağ birliği" "dağ çamı" "dağ çayı" "dağ çayırı" "dağ çileği"