dıramudana ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir rüzgâr türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Rumca dıramudana

Örnek / Cümle; "Balık tutacağımız gün dıramudana rüzgarı çıktı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-ra-mu-da-na