dırıltı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bezdirici bir biçimde söylenme, dırdır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekişme, atışma


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-rıl-tı