dımdızlak ortalıkta bırakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

her türlü varlıktan, olanaktan mahrum kılmak, yokluğa mecbur etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dım-dız-lak or-ta-lık-ta bı-rak-mak