ne demek?

Hafif ve düzenli bir biçimde ses çıkararak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

dı-bır dı-bır