dıbır dıbır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hafif ve düzenli bir biçimde ses çıkararak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-bır dı-bır