ne demek?

Dışla ilgili, dışa ilişkin olmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

dış-sal-laş-mak