dışkılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı omurgalılarda, özellikle keseliler, sürüngenler ve kuşlarda, bağırsak ile sidik ve üreme kanallarının açıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış-kı-lık