dışarıdan evlenme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış evlilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-şa-rı-dan ev-len-me