dışarı çıkmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kapalı bir yerden dışarı gitmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

büyük abdest yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-şa-rı çık-mak