dış vurumculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dışa vurumculuk. "(Olayların, varlıkların gerçekten olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı, anlatımcılık, ekspresyonizm)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış vu-rum-cu-luk