dış satımcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İhracatçı. "(İhracat işleriyle uğraşan kimse, ihraççı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış sa-tım-cı