dış politika ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyaset

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış po-li-ti-ka