dış piyasa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka ülkelerde oluşan ve var olan alışverişe dayalı ticaret imkânı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış pi-ya-sa