dış merkezlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış mer-kez-lik