dış kapının mandalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzak akraba. "(Yakınlığı, ilgi derecesi az olan akraba)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Önemsiz, değersiz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış ka-pı-nın man-da-lı