dış gezegen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış ge-ze-gen