dış deri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, oğulcuğun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış de-ri