dış başkalaşım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış baş-ka-la-şım