dış çizgiler durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı ayrı birliklerin çevreden merkeze ulaşan yollarla düşman üzerinde birleşmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış çiz-gi-ler du-ru-mu