dışınlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin, bir düşüncenin aslında ve gerçeğinde olmayıp onun dışında kalan, öze bağlı olmayıp arızi olan, öz dışı. "(zıt anlamlısı: özünlü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dı-şın-lı