ne demek?

hariç tutmak

Kullanımı;

"Biz herhangi bir teşebbüs ihtimalini ebediyen hudutlarımız dışında bırakmak istiyoruz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dı-şın-da bı-rak-mak