düztaban ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tabanı kemerli olmayan, düz olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar tabanlı bir rende türü

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Uğursuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz-ta-ban