ne demek?

Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim anatomi

Hecelenişi / Hecelemesi;

düz-ta-ban

Tabanı kemerli olmayan, düz olan (kimse)

Tipi / Türü;

sıfat

Dar tabanlı bir rende türü

Uğursuz olan

Tipi / Türü;

sıfat mecaz