düzme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uydurma. "(Gerçek dışı, uydurulmuş olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz-me