ne demek?

Düzlemi olan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

düz-lem-li