düzlek yapı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatay duruşlu tabakaların geniş yer tuttuğu düzlük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz-lek ya-pı