düzgünce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzgün bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biraz düzgün

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz-gün-ce