düzentileme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönetmenin oyuncuları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma, mizansen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tiyatro"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-ti-le-me