düzensizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-siz-lik