düzenli ordu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

En küçük biriminden en büyük birliğine kadar her türlü donanıma sahip askerî güç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-li or-du