düzenli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sistemli, nizamlı, metodik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "düzenli ordu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-li